Nieuws


Afscheid van Marjon als secretaris - zondag 10 maart 2019

In de ledenvergadering van donderdag 7 maart 2019 is afscheid genomen van Marjon als secretaris.
 
Tijdens de ledenvergadering was de secretaris Marjon Bottenberg aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Corine Hengstman te benoemen in de vrij te komen functie.
De leden hebben hier geen bezwaar tegen en het bestuur heet Corine welkom in het bestuur.
 
Marjon heeft aangeven dat ze tot en met de Provinciale Kampioenschappen, 20 en 21 april 2019, de werkzaamheden nog blijft uitvoeren welke horen bij de secretaris. Na het PAK 2019 wordt Corine Hengstman secretaris.
 
Het bestuur bedankt tevens Marjon voor haar bewezen diensten in alle jaren dat ze een functie bekleed heeft in het bestuur.
 

 
 
Een kort overzicht over de functies welke zij heeft bekleed in ons bestuur:

Ze is actief lid sinds de oprichting van de club in 1979 en bij deze oprichting was ze 1 van de leidende personen en ononderbroken lid sinds die tijd.
Ze is altijd positief, stuwend en meedenkend in ons clubleven geweest.

Ze heeft tonnen werk verzet binnen de club en nagenoeg altijd bestuurlijk actief geweest binnen onze club:

- 1979-1984 penningmeester

- 1984-1994 secretaris

- 1994-1997 penningmeester

- 2013-2019 secretaris

 

Als het nodig is kan ze het bestuur de orde roepen op haar bekende weloverwogen manier, kortom een lid en bestuurslid waar je op kunt bouwen.Terug naar de vorige pagina >